تاریخچه چرم

 • نگاهی بر تاریخچه چرم

   چرم جزء نخستین دستاوردهای بشر
  چرم جزء نخستین دستاوردهای بشر
  چرم جزء اولین کشفیات و دستاورد کاربردی بشر در طول تاریخ بوده است 
  اجداد و نیاکان ما از این کشف بزرگ در راستای حفظ خود از پیشامد‌های محیطی و طبیعی استفاده می‌کردند شکار حیوانات وحشی در آن زمان به جهت استفاده از گوشت‌شان برای غذا صورت می‌گرفت این نیاز تکامل پیدا کرد و سپس از پوست حیوانات برای تولید کفش، لباس و چادر جهت اسکان استفاده شد هم اکنون بیش از 50% چرم جهان صرف تولیدات کفش و 25% آن در تولیدات پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرد
 • نگاهی بر تاریخچه چرم

  تست
  تست
  تست بخش دوم