معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی مدیر
  • سمت مدیر عامل
  • نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مدیر
  • تحصیلات کارشناسی
  • شماره تماس 09123456789
  • پست الکترونیک test.test@gmail.com

این فیلد برای تست درست شده است

دیگر مدیران
علی لطفی پور
  • نام و نام خانوادگی :

    علی لطفی پور